zaterdag 11 april 2015

Mario in Trouw

Amsterdam, 11 april

26 ZATERDAG 11 APRIL 2015 opinie
Wedstrijd staken bij spreekkoren?
Trouw
page1image1928 page1image2088 page1image2248 page1image2672
FC Utrecht-fans juichen tijdens de wedstrijd tegen Ajax, afgelopen zondag, als de gelijkmaker valt. FOTO OLAF KRAAK, ANP
Beëindig het duel, en stuur de rekening naar de kwetsers
page1image4952
JA
Matty Verkamman
oud-journalist van
Trouw
Van de 20.046 toeschou- wers die bij FC Utrecht- Ajax aanwezig waren, schijnen slechts weini- gen het antisemitische gezang te hebben gehoord op de Bunnik Side.
De leiding van FC Utrecht, de KNVB-waarnemer, de scheidsrech- ter en de grensrechter – zij allen hebben niets gehoord en hetzelfde geldt voor de politie die rond dit al- tijd al rumoerigste vak in het stadi- on toch met een flink aantal dien- ders aanwezig was.
Niks gehoord? Ik sluit het niet uit. Als voetbaljournalist heb ik ruim dertig jaar in stadions vertoefd en vaak verstond ik in alle herrie niets, of bijna niets. Op een zeker moment
moest mij worden uitgelegd wat ineens een vrij lang aanhoudend sissend geluid betekende. Dat hoorde dus bij een liedje over het vergassen van Joden, waarvan ik verder onmo- gelijk de tekst kon verstaan.
Voor Trouw was verslaggever Edwin Struis aanwezig bij FC Utrecht-Ajax. Ik vroeg hem of hij misschien iets had gehoord. “Nee, eigenlijk niet. Be- halve dan: ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’. Hoe erg het ook is, maar dat liedje wordt al zo lang gezongen, daar maken we ons kennelijk niet meer druk om.”
Prof. mr. Herman Loonstein, voor- zitter van Federatief Joods Neder- land, heeft voetbalbond KNVB opge- roepen minder laconiek op te treden dan gebruikelijk is bij kwetsende
liedjes die de Joodse gemeenschap tot in de ziel raken. Daar is het inder- daad de hoogste tijd voor, na de tekst die een groep eencelligen zich bij FC Utrecht-Ajax permitteerde: “Mijn va- der zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. Samen ver- brandden zij Joden, want Joden die branden het best.”
De aanklager betaald voetbal lijkt zijn tanden te zetten in de kwestie. Misschien kan hij in één moeite door even langs bij FC Utrecht-directeur Wilco van Schaik. Die beziet het probleem van een bijzondere kant. Hij wil de ‘zangers’ in een gesprek duidelijk maken dat het niet kan wat ze zingen .... Van Schaik: “Als ze dat beseffen en daarna hun mond hou- den, hebben we veel meer bereikt
misdragen zich, dan maak ik hun via een gesprek snel duidelijk dat ik van hun gedrag niet ben gediend.
Als deze preventieve manier van be- naderen niet helpt, zal ik de clubs vertellen dat zij op het volgende feestje niet meer welkom zijn.
Daarnaast moeten ook burgemees- ters en politieverantwoordelijken duidelijk maken dat dit ordeversto- rend gedrag onder hun verantwoor- ding niet wordt geaccepteerd. Ze kunnen makkelijk de daad bij het woord voegen. Als vele honderden mensen staan te schreeuwen moeten zij toch te identificeren zijn.
Soms heb ik het idee dat er nog wel- eens zaken, zoals die spreekkoren, door de vingers worden gezien om de ‘goede orde’ niet te verstoren. Im-
dan met alleen maar straffen.” Tja.
Als het FC Utrecht (en de KNVB) echt menens is, dan gaat zo’n club eens onderzoeken waar hun fans nu precies dat liedje hebben bedacht en gerepeteerd. Ze kennen die lui, zeker nu ze zichzelf op YouTube hebben ge- zet.
Maar neen, Wilco van Schaik wil dus ‘praten’. Dat is in dit het geval min of meer hetzelfde als wegkijken. Is er zo veel moed voor nodig om te zeggen: “Als dit gebeurt, dan wordt er gestaakt! De financiële gevolgen zijn vervolgens volledig voor reke- ning van de domkoppen die hier ver- antwoordelijk voor zijn.”
Ik benieuwd wie er dan nog kwet- send zingt in een voetbalstadion.

26 ZATERDAG 11 APRIL 2015 opinie
Wedstrijd staken bij spreekkoren?
Trouw
page1image1928 page1image2088 page1image2248 page1image2672
FC Utrecht-fans juichen tijdens de wedstrijd tegen Ajax, afgelopen zondag, als de gelijkmaker valt. FOTO OLAF KRAAK, ANP
Beëindig het duel, en stuur de rekening naar de kwetsers
page1image4952
JA
Matty Verkamman
oud-journalist van
Trouw
Van de 20.046 toeschou- wers die bij FC Utrecht- Ajax aanwezig waren, schijnen slechts weini- gen het antisemitische gezang te hebben gehoord op de Bunnik Side.
De leiding van FC Utrecht, de KNVB-waarnemer, de scheidsrech- ter en de grensrechter – zij allen hebben niets gehoord en hetzelfde geldt voor de politie die rond dit al- tijd al rumoerigste vak in het stadi- on toch met een flink aantal dien- ders aanwezig was.
Niks gehoord? Ik sluit het niet uit. Als voetbaljournalist heb ik ruim dertig jaar in stadions vertoefd en vaak verstond ik in alle herrie niets, of bijna niets. Op een zeker moment
moest mij worden uitgelegd wat ineens een vrij lang aanhoudend sissend geluid betekende. Dat hoorde dus bij een liedje over het vergassen van Joden, waarvan ik verder onmo- gelijk de tekst kon verstaan.
Voor Trouw was verslaggever Edwin Struis aanwezig bij FC Utrecht-Ajax. Ik vroeg hem of hij misschien iets had gehoord. “Nee, eigenlijk niet. Be- halve dan: ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’. Hoe erg het ook is, maar dat liedje wordt al zo lang gezongen, daar maken we ons kennelijk niet meer druk om.”
Prof. mr. Herman Loonstein, voor- zitter van Federatief Joods Neder- land, heeft voetbalbond KNVB opge- roepen minder laconiek op te treden dan gebruikelijk is bij kwetsende
liedjes die de Joodse gemeenschap tot in de ziel raken. Daar is het inder- daad de hoogste tijd voor, na de tekst die een groep eencelligen zich bij FC Utrecht-Ajax permitteerde: “Mijn va- der zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. Samen ver- brandden zij Joden, want Joden die branden het best.”
De aanklager betaald voetbal lijkt zijn tanden te zetten in de kwestie. Misschien kan hij in één moeite door even langs bij FC Utrecht-directeur Wilco van Schaik. Die beziet het probleem van een bijzondere kant. Hij wil de ‘zangers’ in een gesprek duidelijk maken dat het niet kan wat ze zingen .... Van Schaik: “Als ze dat beseffen en daarna hun mond hou- den, hebben we veel meer bereikt
misdragen zich, dan maak ik hun via een gesprek snel duidelijk dat ik van hun gedrag niet ben gediend.
Als deze preventieve manier van be- naderen niet helpt, zal ik de clubs vertellen dat zij op het volgende feestje niet meer welkom zijn.
Daarnaast moeten ook burgemees- ters en politieverantwoordelijken duidelijk maken dat dit ordeversto- rend gedrag onder hun verantwoor- ding niet wordt geaccepteerd. Ze kunnen makkelijk de daad bij het woord voegen. Als vele honderden mensen staan te schreeuwen moeten zij toch te identificeren zijn.
Soms heb ik het idee dat er nog wel- eens zaken, zoals die spreekkoren, door de vingers worden gezien om de ‘goede orde’ niet te verstoren. Im-
dan met alleen maar straffen.” Tja.
Als het FC Utrecht (en de KNVB) echt menens is, dan gaat zo’n club eens onderzoeken waar hun fans nu precies dat liedje hebben bedacht en gerepeteerd. Ze kennen die lui, zeker nu ze zichzelf op YouTube hebben ge- zet.
Maar neen, Wilco van Schaik wil dus ‘praten’. Dat is in dit het geval min of meer hetzelfde als wegkijken. Is er zo veel moed voor nodig om te zeggen: “Als dit gebeurt, dan wordt er gestaakt! De financiële gevolgen zijn vervolgens volledig voor reke- ning van de domkoppen die hier ver- antwoordelijk voor zijn.”
Ik benieuwd wie er dan nog kwetsend zingt in een voetbalstadion.